Hvordan Fungerer Elektronikkindustrien - Hvordan fungerer elektronikkindustrien?
Elektronikkindustri

Hvordan fungerer elektronikkindustrien?

Dette er et spørsmål vi får ofte. Dette er også et spørsmål som kan være ganske vanskelig å svare på, rett og slett fordi elektronikkindustrien er utrolig omfattende. I denne artikkelen prøver vi så godt vi kan å svare på de mest vanlige spørsmålene.

Hvor stor er elektronikkindustrien, og vokser den?

Hvordan Fungerer Elektronikkindustrien 1 - Hvordan fungerer elektronikkindustrien?

Elektronikkindustrien består av flere ulike sektorer, og man kan derfor si at den er utrolig stor. Den aller største (i forhold til inntekt) er Business2Business, som hadde en inntjening på 25 billioner dollar i 2017. Husk at det i tillegg finnes en rekke andre sektorer som høyteknologi, mobilteknologi, forbrukerelektronikk, tv og mye mer som også tjener i billionklassen. Derfor er dette en industri som har utrolig mye penger i seg! Den vokser for hver dag som går, noe som gjør den vanskelig å følge med på, men også desto mer spennende! Mange estimerer at den vokser med cirka 6 % hvert eneste år på verdensbasis.

Hvordan fungerer elektronikkindustrien?

Hvordan Fungerer Elektronikkindustrien 2 - Hvordan fungerer elektronikkindustrien?

Som med de fleste andre industrier, består også elektronikkindustrien av en rekke firmaer som produserer produkter, designer dem, setter dem sammen og fikser ødelagte produkter. Hvis man tenker på en normal datamaskin og hvor mange deler den består av, skjønner man at elektronikkindustrien består av mange ulike store og små bedrifter. Noen er mer miljøvennlige enn andre. En datamaskin kan ha deler fra hele verden og programvare fra hele verden. Dette gjør det relativt vanskelig å forstå hvordan elektronikkindustrien fungerer, fordi de fleste bedrifter har forskjellige forsyningskjeder de forholder seg til.

Elektronikkindustrien er drevet av trender, og mange av disse trendene kommer fra store organisasjoner og bedrifter.

Vi automatiserer mer og mer av dagliglivet vårt, og det å bruke ulike typer elektronikk i forskjellige rom er noe vi er blitt utrolig vant med. Det er også derfor elektronikkindustrien tjener så mye penger, fordi vi som forbrukere blir mer og mer avhengige av den.

Hvis du vil vite mer om hvordan elektronikkindustrien fungerer, anbefaler vi deg å finne den underindustrien som fascinerer deg aller mest og lese mer om den. Du kommer til å lære mye!